Firefox, Google Chrome, Software

Ihihinto ng Adobe ang pamamahagi at pag-update ng Flash Player pagkalipas ng Disyembre 31, 2020

Inihayag ng Adobe ang petsa ng pagtatapos ng buhay para sa Flash, na nakatakda sa Disyembre 31, 2020. Pagkatapos ng petsang iyon, ang Adobe Flash Player ay hindi na makakatanggap ng mga pag-update sa seguridad, at magiging hindi magagamit. Mapayuhan ang Gumagamit ng Advertising na i-uninstall ang software mula sa kanilang computer. Ipapakita ng Adobe ang mga abiso sa desktop upang paalalahanan ang mga gumagamit na alisin ang Flash.